Bij Zorggoed de Zegger bieden we jeugdzorg op maat aan jeugdigen van 4 tot 18 jaar, met mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp of beschermd wonen tot 23 jaar. Wij bieden een (ortho)pedagogisch behandel- en leefklimaat aan jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.
Samen werken we aan de individuele doelen van de jeugdige. Dit doen we volgens het Waaier-model.
We vinden het belangrijk dat jeugdigen en hun ouder/opvoeders zich gezien, gehoord en geholpen voelen.
We werken met een vast, multidisciplinair team.
Wat ons verbindt is onze drive om van waarde te zijn in de ontwikkeling van de jeugdigen.
Er word 24-uurs zorg verleend in de vorm van beschermd wonen, behandeling en individuele begeleiding.
Er kan sprake zijn van gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

`t Brook is de jongste woongroep, welke uit maximaal 9 jeugdigen bestaat.
De leeftijd ligt hier tussen de 4 en ongeveer 15 jaar.

Zorggoed de Zegger is een gecontracteerde jeugdzorgorganisatie. Wij hebben...
Bij Zorggoed de Zegger bieden we jeugdzorg op maat aan jeugdigen van 4 tot 18 jaar, met mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp of beschermd wonen tot 23 jaar. Wij bieden een (ortho)pedagogisch behandel- en leefklimaat aan jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.
Samen werken we aan de individuele doelen van de jeugdige. Dit doen we volgens het Waaier-model.
We vinden het belangrijk dat jeugdigen en hun ouder/opvoeders zich gezien, gehoord en geholpen voelen.
We werken met een vast, multidisciplinair team.
Wat ons verbindt is onze drive om van waarde te zijn in de ontwikkeling van de jeugdigen.
Er word 24-uurs zorg verleend in de vorm van beschermd wonen, behandeling en individuele begeleiding.
Er kan sprake zijn van gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

`t Brook is de jongste woongroep, welke uit maximaal 9 jeugdigen bestaat.
De leeftijd ligt hier tussen de 4 en ongeveer 15 jaar.

Zorggoed de Zegger is een gecontracteerde jeugdzorgorganisatie. Wij hebben contracten met diverse gemeenten (Jeugdwet).

Wilt u meer weten?

Vraag of opmerking aan de eigenaar

Jouw gegevens