Gezinspsychiatrie: Landelijk expertisecentrum voor gezinnen met ouders met psychiatrische problematiek


GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie richt zich op ouders met een (ernstige) psychische aandoening (EPA) en meervoudige, complexe problemen. De problemen zijn moeilijk te doorbreken, waardoor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind of de kinderen wordt bedreigd. Er is sprake van een (dreigende) uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen in het gezin.

De volgende gezinnen kunnen worden aangemeld:

 • Gezinnen met uithuisgeplaatste kinderen en een verzoek tot terugplaatsing.
  (Ook voor ouders vanuit de toeslagenaffaire) In deze gezinnen moet op korte termijn onderzocht worden of een hereniging/ terugplaatsing van het kind/de kinderen mogelijk is. Ongeveer de helft van alle aangemelde kinderen is uithuisgeplaatst.

 • Gezinnen met ongeboren en/of hele jonge kinderen waarbij er sprake is van een (dreigende)...

Gezinspsychiatrie: Landelijk expertisecentrum voor gezinnen met ouders met psychiatrische problematiek


GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie richt zich op ouders met een (ernstige) psychische aandoening (EPA) en meervoudige, complexe problemen. De problemen zijn moeilijk te doorbreken, waardoor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind of de kinderen wordt bedreigd. Er is sprake van een (dreigende) uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen in het gezin.

De volgende gezinnen kunnen worden aangemeld:

 • Gezinnen met uithuisgeplaatste kinderen en een verzoek tot terugplaatsing.
  (Ook voor ouders vanuit de toeslagenaffaire) In deze gezinnen moet op korte termijn onderzocht worden of een hereniging/ terugplaatsing van het kind/de kinderen mogelijk is. Ongeveer de helft van alle aangemelde kinderen is uithuisgeplaatst.

 • Gezinnen met ongeboren en/of hele jonge kinderen waarbij er sprake is van een (dreigende) uithuisplaatsing.
  Juist voor hele jonge kinderen is het extra belangrijk dat er op hele korte termijn duidelijkheid komt over hun opgroeiperspectief.

 • Families met intergenerationeel trauma.
  Door samen met deze ouders de cyclus van intergenerationeel trauma te doorbreken, kunnen we het risico op ernstige schade bij kinderen en jongeren verminderen de kans op langdurige hulp en/of uithuisplaatsing verkleinen.

 • Gezinnen waarbij sprake is van (een vermoeden van) ernstig toegebracht letsel bij het (jonge) kind.
  Bij deze doelgroep wordt een uitgebreid veiligheidsplan gemaakt met in ieder geval in de eerste periode ook 24-uurs (camera)toezicht binnen de kliniek.

 • Gezinnen waarbij sprake is van een complexe scheiding en/of ouderverstoting.
  Ook bij deze doelgroep staat de veiligheid en het opgroeiperspectief van het kind altijd voorop. Beide ouders kunnen daarbij afwisselend, of deels overlappend, (klinisch) in behandeling zijn.


Doel van de behandeling:

Voor kinderen is het belangrijk, dat ze tijdig duidelijkheid krijgen of ze bij de ouder(s) thuis op kunnen groeien, of dat dit (gedeeltelijk) bij andere verzorgers zal zijn. Het verkrijgen van een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind of de kinderen staat bij Gezinspsychiatrie centraal en ons gefaseerde zorgtraject helpt om die duidelijkheid te kunnen krijgen.

Dit gaat hand in hand met de ouder(s) de optimale kans te bieden om te kunnen leren en groeien in het ouderschap. De ouder(s) kunnen bij ons aan de aanmelder laten zien dat zij in staat zijn om uit te groeien tot een “goed genoeg” moeder of vader.

Na de (gezins)intake werken we vanuit een ambulante behandeling toe naar klinische behandeling.

Voor info verwijzen we u graag naar de website: https://ggzdrenthe.nl/gezinspsychiatrie

Binnen 4 weken na aanmelding kan de intake plaatsvinden en kan behandeling starten

Wilt u meer weten?

Vraag of opmerking aan de eigenaar

Jouw gegevens