Komunazorg is een HKZ gecertificeerde kleinschalige zorgorganisatie welke het resultaat is van jarenlange ervaring in de zorg. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en of psychiatrische beperking en hebben een duidelijke visie op zorg. Ons team is professioneel, betrokken en iedere individuele medewerker gaat uit van de kwaliteiten van de cliënten. Door haalbare doelen met de client op te stellen, wordt de motivatie en het zelfvertrouwen van de client vergroot. Komunazorg werkt transparant, is samenwerkingsgericht en richt zich op de mate ondersteuning, door zich te focussen op de gehele situatie waarin iemand zich bevindt.

Locatie Zuyderlant is een prachtige woonlocatie met een maximale bezetting van acht bewoners waar 24uurs zorg wordt geboden en dus de begeleiders continu aanwezig zijn. De doelgroep van Zuyderlant bestaat uit cliënten die zorg ontvangen vanuit de WLZ. Bij deze clienten staan op de voorgrond een verstandelijke,...
Komunazorg is een HKZ gecertificeerde kleinschalige zorgorganisatie welke het resultaat is van jarenlange ervaring in de zorg. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en of psychiatrische beperking en hebben een duidelijke visie op zorg. Ons team is professioneel, betrokken en iedere individuele medewerker gaat uit van de kwaliteiten van de cliënten. Door haalbare doelen met de client op te stellen, wordt de motivatie en het zelfvertrouwen van de client vergroot. Komunazorg werkt transparant, is samenwerkingsgericht en richt zich op de mate ondersteuning, door zich te focussen op de gehele situatie waarin iemand zich bevindt.

Locatie Zuyderlant is een prachtige woonlocatie met een maximale bezetting van acht bewoners waar 24uurs zorg wordt geboden en dus de begeleiders continu aanwezig zijn. De doelgroep van Zuyderlant bestaat uit cliënten die zorg ontvangen vanuit de WLZ. Bij deze clienten staan op de voorgrond een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en kan daarnaast ook nog sprake zijn van psychiatrische problematiek zijn. Kenmerkend van de doelgroep is dat de zorg langdurig van aard is en als doel structureren en stabiliseren heeft. Op Zuyderlant geldt er geen maximale verblijfsduur. Tevens is het mogelijk om vanuit een indicatie beschermd wonen op Zuyderlant te wonen waarbij de begeleiding en ondersteuning ook ontwikkelingsgericht kan zijn. Op Zuyderlant wordt er ook dagbesteding georganiseerd waardoor cliënten een vast structuur en doel hebben. De dagbesteding is overigens niet alleen voor de bewoners van Zuyderlant maar ook toegangelijk voor mensen van buitenaf. Ook bieden wij logeeropvang aan.

Wilt u meer weten?

Vraag of opmerking aan de eigenaar

Jouw gegevens