Thuisbegeleiding
Wanneer er sprake is van ondersteuning in een gezinssituatie vinden wij het belangrijk om vanuit één plan te werken. We gaan altijd uit van jullie kracht als gezin en houden rekening met jullie normen en waarden. Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt. Individuele begeleiding kan in de thuissituatie maar ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, een peuterspeelzaal of bij andere instanties. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiding kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Ook kan de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere familieleden of een leerkracht. De ambulante begeleider werkt goed samen met de betrokkenen zodat er op één lijn gewerkt, zodat voor iedereen alles helder is en er optimaal samengewerkt kan worden. Samen met...
Thuisbegeleiding
Wanneer er sprake is van ondersteuning in een gezinssituatie vinden wij het belangrijk om vanuit één plan te werken. We gaan altijd uit van jullie kracht als gezin en houden rekening met jullie normen en waarden. Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt. Individuele begeleiding kan in de thuissituatie maar ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, een peuterspeelzaal of bij andere instanties. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiding kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Ook kan de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere familieleden of een leerkracht. De ambulante begeleider werkt goed samen met de betrokkenen zodat er op één lijn gewerkt, zodat voor iedereen alles helder is en er optimaal samengewerkt kan worden. Samen met de jongere en zijn ouders/verzorgers wordt een zorgplan opgesteld met concrete doelen. De ambulante hulpverleners zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren.

Externe individuele begeleiding
Naast thuisbegeleiding kan de ambulante begeleiding ook in peuterspeelzalen, crèches en scholen worden ingezet. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiders zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van observaties, video opnamen, gesprekken met betrokkenen en het geven van training.

Wilt u meer weten?

Vraag of opmerking aan de eigenaar

Jouw gegevens